Att skapa en verksamhetskyrka som fungerar som kyrka och församlingshem i ett.

Dagen efter trettondagen 2016 stängdes kyrkan för en större ombyggnad. Kyrkorummet skall minskas och läktaren har fått ge plats åt ett stort församlingsrum med kök. På bottenplan finns två rum för barn- och ungdomsverksamhet som går att öppna ut mot kyrkorummet. Tanken har varit att skapa en verksamhetskyrka som fungerar som kyrka och församlingshem i ett. Dessutom har orgeln flyttats från läktaren till koret. Artigs Bygg har varit huvudentreprenör och projektet har genomförts i så kallad partnering. Kyrkan återöppnades domsöndagen den 26/11 2017.