Lidens flyttar till nya lokaler på Kartåsenområdet.

Lidköpings kommun utvecklar ett nytt handelsområde utmed Skaravägen. Kartåsenområdet byggs ut med väg 184 mot Skara. Under september 2018 flyttar Lidens till nya lokaler på Kartåsenområdet. Artigs Bygg har fått förtroendet att vara med att bygga Sveriges modernaste trädgårdscentrum. Byggnadsytan är 5000 m2 och projektet bedrivs som ett partnering.