Kv. Pumpen byggs om till kontor och garage åt VA-enheten i Lidköping.

Fastigheten har tidigare varit båtfabrik och stått tom i några år. Arbetet ska vara klart under hösten 2020 och kund är Lidköpings näringslivsfastigehter.