Under 2020 byggdes gamla folkrörelsearkivet om till lägenheter. Kvarteret ligger mitt i centrum och varit lite anonymt och bortglömt. Nu har det fått blomma ut och hyser nu 8 lägenheter.