AB Bostäder i Lidköping har sedan några år tillbaka förvärvat Kv. Valkyrian 2. Vindsplanet stod oinredd, vilket AB Bostäder nu förädlar genom att bygga ut en befintlig lägenhet samt att uppföra två mindre lägenheter. Samtidigt utförs viss nödvändigt underhåll i form av byte av yttertak. Projektet beräknas stå klart under maj 2018.