Kvarteret Ottar 1-2 ägs och förvaltas av AB Bostäder i Lidköping AB. I folkmun kallas kvarteret Schougska Handelsgården. Den Schougska handelsgården i Lidköping är en av de bäst bevarade handelsgårdarna i landet. Gården byggdes ursprungligen omkring 1790 av köpmannen P.S. Calaminus. År 1833 moderniserades handelsgården av den dåvarande ägaren J.P. Schoug som också har givit namn åt platsen. Kvarteret är sedan 1976 byggnadsminne och skyddas enligt kulturmiljölagen kap. 2 fornminnen och kap. 3 byggnadsminne.  I etapp ett skall bodlängan och del av portliderlängan restaureras. Restaureringen och underhållet av byggnaderna avser att säkerställa det kulturhistoriska värdefulla byggnadssättet med skiftesverk, liggtimmer och stolpkonstruktioner samt att det nuvarande utseende bibehålls med de förändringar som skett under tiden.

I uppdraget igår det att undersöka möjligheten till förändring av lokaler till en enklare form av café/servering med kök och toalettenheter. Under våren 18 skall man utföra inventering av byggnaden för att säkerställa omfattningen av restaureringen.  Projektet drivs som en strategisk partnering med Artigs Bygg som huvudentreprenör och beräknas stå färdigt hösten 2019.